Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: HAJDÚ TAKARÉK) honlapjának megtekintésével Ön elfogadja a HAJDÚ TAKARÉK által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet e jogi nyilatkozatban meghatározott feltételekkel, úgy ne látogassa weboldalunkat!

A HAJDÚ TAKARÉK honlapján megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás - ide nem értve azt az esetet, amikor a HAJDÚ TAKARÉK jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget - kizárólag (ajánlat nélküli) tájékoztatásul szolgál. A HAJDÚ TAKARÉK rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a weboldalán található információkat, azonban az információk pontosságának biztosítása érdekében tett intézkedések ellenére az adatok időközben változhatnak, így a HAJDÚ TAKARÉK által nyújtott pénzügyi és egyéb szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett, valamint a honlapról elérhető, az adott szolgáltatásra irányadó Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és Hirdetmények tartalmazzák.

A honlap célja nem arra irányul, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi vagy befektetési tanácsot, illetve javaslatot adjon, annak weboldalán található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot pénzügyi vagy befektetési döntések meghozatalához. A HAJDÚ TAKARÉK weboldalának kizárólag figyelemfelhívó jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából, illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, elmaradt haszonért és/vagy veszteségekért nem vállalunk felelősséget. A HAJDÚ TAKARÉK nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal-vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, a weboldalán található információ alapján hozott üzleti döntésből, jogügyletből vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

A HAJDÚ TAKARÉK weboldala mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A HAJDÚ TAKARÉK a honlapon- a Netb@nk szolgáltatás igénybevételének kivételével - semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN) vagy bankkártya adatot nem kér az oda látogatótól. Az ilyen adatok megadásából származó károkért a HAJDÚ TAKARÉK nem vállal felelősséget. 

A honlapról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a HAJDÚ TAKARÉK nem ellenőrzi, azok elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A HAJDÚ TAKARÉK bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön az interneten keresztül személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám stb.) juttat el a HAJDÚ TAKARÉK részére, ezzel hozzájárulását adja, hogy a megadott adatait az adatközléshez kapcsolódó ügylet jellege által meghatározott adatkezelési célból és az ahhoz kapcsolódó megőrzési ideig nyilvántartsa és kezelje.

A HAJDÚ TAKARÉK adatvédelmi felelőse: Bakk Zoltán Károly, elérhetősége: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet., 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12/A. ép. I/6., e-mail: bakk.zoltan@hajdutakarek.hu.

A HAJDÚ TAKARÉK weboldalának teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, így tilos a HAJDÚ TAKARÉK előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni vagy kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

A HAJDÚ TAKARÉK főbb nyilvános adatai:

Név: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet, Nyilvántartva: Debreceni Törvényszék, mint Cégbíróság, Cégjegyzék száma: 09-02-000644, Székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. I/6., Felügyelet tevékenységi engedély száma: H-EN-I-657/2016., 758/1997/F., 773/1997/F., 757/1997/F., Statisztikai számjele: 13975410-6419-122-09., Központi e-mail címe: kozpont@hajdutakarek.hu., weboldala: www.hajdutakarek.hu
A HAJDÚ TAKARÉK kijelenti, hogy nem tett alávetési nyilatkozatot a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Pénzügyi Békéltető Testület határozataival szemben.
A HAJDÚ TAKARÉK felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank (címe: H-1534 Budapest, BKKP Pf. 777).
 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...