Hajdú Takarék

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel kapcsolatos információk.

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel kapcsolatos információk.

A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV törvény és annak végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján az alábbi általános tájékoztatást nyújtja az Adósságrendezéssel érintett ügyfelei, továbbá adóstárs/ak és mellékkötelezettek (amennyiben a 2015.évi CV. tv. előírásai szerinti feltételek bekövetkeztek 2016.09.30-ig) részére.


Általános tájékoztató


Az ügyintézés helyszíne/postacím

4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8.
telefonszám: 06-52-500-850/201
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00-17:00
Kedd- Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk


Az ügyintézés folyamatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint részletezzük, illetve a részletes szabályokat az alábbi linkre kattintva is eléri:


http://are.mhk.hu
www.magancsodvedelem.hu

http://csodvedelem.gov.hu

Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemei, a kérelemhez csatolandó iratok, nyilatkozatok tájékoztatója innen tölthető le.


A csődvédelemi eljáráshoz szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató:


KITÖLTÉSI_ÚTMUTATÓ(pdf,652.56 KB)Érvényes:2015.09.01.
ARE-VI-NYIL-013. PÓTLAP(pdf,480.25 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-012. PÓTLAP(pdf,467.08 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-011. PÓTLAP(pdf,420.27 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-009. PÓTLAP(pdf,437.73 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-010. PÓTLAP(pdf,477.26 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-007. PÓTLAP(pdf,479.85 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-006. PÓTLAP(pdf,489.48 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-005. PÓTLAP(pdf,429.75 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-003. PÓTLAP(pdf,432.91 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-004. PÓTLAP(pdf,498.45 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-001-013_NYILATKOZATOK(pdf,1025.41 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-001. PÓTLAP(pdf,482.15 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-VI-NYIL-002. PÓTLAP(pdf,412.63 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-III.2.E. PÓTLAP(pdf,466.22 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-III.2.D. PÓTLAP(pdf,471.99 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-III.2.B. PÓTLAP(pdf,534.27 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-III.2.A.1. PÓTLAP(pdf,553.06 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-III.1._VAGYONLELTÁR(pdf,1817.31 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-III.1. PÓTLAP(pdf,565.48 KB)Érvényes:2015.08.31.
ARE-I.1. ADÓSSÁGRENDEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE(pdf,683.96 KB)


A Hitelintézet a hiánytalanul kitöltött dokumentációs csomag igazolt átvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik, amennyiben főhitelezőnek tekinti magát. 

A Hitelintézet a hiánytalanul kitöltött dokumentációs csomag igazolt átvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik, amennyiben főhitelezőnek tekinti magát. 

Az adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat 2015.09.01 és 2016.01.01. között nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja a Hitelintézet az ügyfelek részére ügyfélszolgálati irodájában, azt követően pedig kizárólag elektronikusan lesznek letölthetőek a Hitelintézet honlapján a 16/2015. IM rendelet 4. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Hitelintézet főhitelezői minőségében a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttével összefüggő koordinációs és adminisztrációs - feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és távközlési költségátalányra jogosult. A költségátalány határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az adósságrendezési eljárás sikertelen, az ügy iratait a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (továbbiakban: CsSz) továbbítja a Hitelintézet.


A jogszabály alapján a csődvédelmi bejelentésben érintettek körére vonatkozó határidők

a) az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében 2015. október 31. napja - amennyiben a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,


b) az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, - amennyiben később kerül felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,
c) a 2015. évi CV. törvény 104. § (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 nap,


d) amennyiben az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.


A hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók


Az adósságrendezési eljárás befogadásáról a CsSz írásban értesíti adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és - ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve - a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót. Ezen tájékoztatás hiányban a hitelező a CsSz honlapján tájékozódhat a megindult adósságrendezési eljárásokkal kapcsolatban. Hitelezői igényét a jogszabályban megjelölt határidő betartása mellett köteles megtenni.


Panaszkezelés


Panasza esetén ide kattintva tud útmutatást kapnia panaszkezelési eljárásról.

A főhitelező az adós kötelezettségszegése vagy az eljárás folytatásának akadálya esetén haladéktalanul értesíti a CsSz illetékes területi szervét.


Amennyiben a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet nem minősül főhitelezőnek, úgy a 2015. évi CV. törvény előírásainak megfelelően érvényesíti hitelezői igényét az adósságrendezési eljárás keretében. 

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti az együttműködés és kapcsolattartás rendjéről szóló
szabályzat itt érhető el.

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...